Mitä kiusaaminen on?

Kiusaaminen on tahallista ja toistuvaa harmia sekä ääritapauksissa psyykkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa tavoittelevaa toimintaa. Kiusaaminen voi olla suoraa, epäsuoraa, verbaalista, fyysistä tai digitaalista.

Kiusaamista esiintyy mm. kouluissa, työpaikoilla, harrastuspiireissä ja verkossa.

Kiusaaminen vaikuttaa itsetuntoon ja minäkuvaan. Kiusaamisen seurauksia voi olla mm. ahdistuneisuus, masennus, sosiaalisten tilanteiden pelko ja välttämiskäyttäytyminen.

26% suomalaisista palkansaajista on kokenut tulleensa kiusatuksi työpaikallaan viimeisen viiden vuoden aikana (Tilastokeskuksen työolotutkimus 2018).

8.-9. luokkalaisista kiusaamista kokee viikoittain noin 5,5%, lukiolaisista noin 1% ja ammattikoululaisista noin 3% (Kouluterveyskysely 2021: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset).

”Kiusaaminen on todettu yhtä 

vaurioittavaksi psyykkisen trauman 

aiheuttajaksi kuin perheväkivalta 

tai seksuaalinen hyväksikäyttö”

(Soili Poijula, 30 päivää-lehti, 2021: https://talentia.e-julkaisu.com/2021/30paivaa/#page=21)

Kiusaamiskokemuksista voi selviytyä ja apua on saatavilla!