Mitä kiusaaminen on?

Kiusaaminen on tahallista ja toistuvaa harmia sekä ääritapauksissa psyykkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa tavoittelevaa toimintaa. Kiusaaminen voi olla suoraa, epäsuoraa, verbaalista, fyysistä tai digitaalista.

Kiusaamista esiintyy mm. kouluissa, työpaikoilla, harrastuspiireissä ja verkossa.

Kiusaaminen vaikuttaa itsetuntoon ja minäkuvaan. Kiusaamisen seurauksia voi olla mm. ahdistuneisuus, masennus, sosiaalisten tilanteiden pelko ja välttämiskäyttäytyminen.

9% suomalaisista palkansaajista on kokenut tulleensa syrjityksi työpaikallaan viimeisen vuoden aikana. Lähde.
Peruskoulun oppilaista joka kymmenes kertoo kokevansa kiusaamista. Lähde.

Kiusaamiskokemuksista voi selviytyä ja apua on saatavilla!