Tietoa palvelusta & työmuodoista

Kiusatut on kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontapiste, joka tarjoaa kriisiapua ja jälkihoitoa.

Palvelumme on tarkoitettu yli 15-vuotiaille pirkanmaalaisille, joilla on kiusaamiskokemuksia sekä heidän läheisilleen. Yhteyttä voivat ottaa myös työntekijät ja vapaaehtoiset, jotka työssään kohtaavat kiusaamiskysymyksiä. Palvelumme ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Asioida voi myös nimettömänä. Palvelumme on lyhytaikaista kriisi- tai jälkihoitoa, jonka tavoitteena on asiakkaan tilanteen vakauttaminen.

Työskentelyn arvot:

  • yksilön kunnioitus
  • erilaisuuden hyväksyminen
  • luottamus ihmisiin
  • tasa-arvon vaaliminen
  • heikommassa asemassa olevan auttaminen

Kiusatut on Setlementti Tampere ry:n toimintaa. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Työmuodot

Yksilötyö

Yksilötyömme on lyhytaikaista kriisi- tai jälkihoitoa, jolla pyritään asiakkaan tilanteen vakauttamiseen. Keskustelun avulla etsimme yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia selviytymiskeinoja sekä ratkaisuja tämänhetkiseen elämäntilanteeseen. 


Ryhmät

Ryhmät tarjoavat kiusatuksi joutuneille turvallisen paikan kiusaamiskokemusten läpikäymiseen muiden kiusaamista kokeneiden kanssa. Ryhmissä harjoitellaan  selviytymiskeinoja, etsitään vahvuuksia ja tutkitaan tunteita.  Ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja. 


Työpajat

Nuorille suunnatuissa työpajoissa puhutaan kiusaamisesta yleisellä tasolla ja herätellään ajatuksia erilaisten harjoitusten avulla.  Osallistujia voi olla noin 4-20.  Työpajoja järjestetään pyydettäessä. 


Chat

Ryhmächatissa on mahdollisuus keskustella kiusaamisesta anonyymisti muiden kanssa. Ryhmächat järjestetään kerran kuukaudessa Tukinetissä.  Aikataulut löydät täältä: https://tukinet.net/teemat/kiusatut-ryhmachat/live-discussions/


Neuvonta ja konsultaatio

Ammattilaiset ja vapaaehtoiset voivat ottaa yhteyttä meihin, mikäli kokevat tarvitsevansa neuvontaa tai konsultaatiota kiusaamiskysymyksissä.

Työntekijöiden yhteystiedot täältä.